uk-flag  germany-flag  poland-flag  sweden-flag

​Kontakta oss: 040-48 01 90

Nya pallar är inte alltid nödvändigt

​Det heter att man ska vara lyhörd för kundernas behov. När våra kunder i början på 90-talet frågade efter begagnade pallar ville vi först inte lyssna – vi var ju så duktiga på att tillverka nya. Nu är verksamheten med reparation och återvinning lika stor som nytillverkningen av pallar. Ur ett miljömässigt perspektiv är återanvändning av pallar väldigt viktigt. 

Tjäna pengar på dina lastbärare istället för att bara kasta dem.​

Vi tar emot alla typer av begagnade pallkragar och lastbärare av trä eller plast. Tänk på att de flesta lastbärare har ett värde som vi är beredda att betala för.

Visst du att...

Vi tar tillbaka 600.000 pallar och säljer vidare, men vi nyproducerar "bara" 500.000 pallar. Vi tar därmed ett stort miljöansvar, inte bara för oss själva, utan även för andra producenter. Läs mer om producentansvar här.

Visst du att...

En lastpall i trä kan användas mer än sjuttio gånger för att sedan energiåtervinnas och bidra till Sveriges klimatmål för biobaserad energiförsörjning. Under sina sjuttio resor förflyttar den såväl livsmedel som konsumentartiklar, byggmaterial och industriprodukter.

Läs mer här 

Adress

GLF AB​

Industriområdet,

Kontoristgatan 4

Box 12, 247 70 Genarp​

​​Ko​ntakta oss

​​Tel:​ 040-480190

E-post info@glf.se

Faktura E-adress: invoice@glf.se