uk-flag  germany-flag  poland-flag  sweden-flag

​Kontakta oss: 040-48 01 90

Verksamhetspolicy

Genarps Lådfabrik är ett företag som tillverkar och bedriver handel med lastbärare, träemballage och tillbehör till emballering, samt återvinning av lastbärare och träemballage.

Genarps Lådfabriks ambition är att tillgodose den europeiska marknaden med lastbärare, nya såväl som begagnade av rätt kvalitet samt tillgodose närområdet med träemballage.

1. Verksamheten- Vår verksamhet skall vara anpassat så att produktkrav - kundkrav – omvärldens miljökrav – arbetsmiljökrav och andra krav på företaget uppfylls.

2. Ständiga förbättringar- Genom vårt arbete med produktutveckling och ständiga förbättringar skall vi uppfylla våra kunders behov och förväntningar och samtidigt minimera och förebygga våra miljöbelastningar. Vi skall kontinuerligt arbeta med att förbättra arbetsmiljön för alla anställda och för att motverka ohälsa, olycksfall, negativ särbehandling, mobbing. Genom fastställda mål - handlingsplaner och ständiga förbättringar skall vi stärka vår konkurrenskraft.

3. Resurser- Personalen är företagets främsta resurs. Genom kontinuerliga externa/interna utbildningar säkerställs kunskapsnivån och medvetenheten i företaget. Lika lön för likvärt arbete skall gälla inom företaget, där skillnader i lön inte får förekomma på grund av könstillhörighet – religionstillhörighet eller annan etnisk tillhörighet. Vid nyrekrytering skall urvalskriterier handla om kompetens, samarbetsförhållande, referenser och lämplighet. Könstillhörighet får inte vara urvalskriterier Företaget skall inom sina egna förutsättningar och enligt denna policy: o Arbeta för att få en jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga arbetstagare o Arbeta för en mångfald av etnisk tillhörighet inom företaget

4. Samarbete- Samarbete är självklart inom vår organisation och är en förutsättning för vår verksamhet. Inom organisationen är vi överens om att hålla arbetsplatsen drogfri. Vi skall tillsammans med våra kunder och leverantörer arbeta för att minska våra gemensamma miljöbelastningar.


​Genarp 2016-04-28 Johan Wester / VD. AB GLF Genarps Lådfabrik

​GLF Genarps Lådfabrik AB

​Industriområdet, Kontoristgatan 4

Box 12, 247 27 Genarp

​Tel. 040-48 01 90

GPS:

N 55° 36.341', E 13° 24.162'

Adress

GLF AB​

Industriområdet,

Kontoristgatan 4

Box 12, 247 70 Genarp​

​​Ko​ntakta oss

​​Tel:​ 040-480190

E-post info@glf.se

Faktura E-adress: invoice@glf.se