uk-flag  germany-flag  poland-flag  sweden-flag

​Kontakta oss: 040-48 01 90

Miljöskydd och återvunnet material

Vi använder timmer för att tillverka våra pallar och förpackningar. Avfallsmaterial, inklusive spån och sågspån, säljs till värmeproduktionsanläggningen. Vi tillverkar nästan en halv miljon pallar till kunder inom varierande branscher, t.ex. tillverkning av plast, livsmedel, byggmaterial och jordbruksteknik. De flesta av våra förpackningar produceras för export. Men detta är inte allt - vi återhämtar och säljer mer pallar än vi producerar. Pallar som når ett slut på användbar livslängd, kartläggs till värmeproduktionsanläggningen som ska brännas och omvandlas till värmeenergi.

Våra lokaler värms med värme som genereras av underjordiskt vatten. Enkelt sagt: Vår värme/ kyla kommer från vatten som vi drar från 45 meters djup och pumpar det till 85 meters djup. Vi använder samma vatten för att kyla våra lokaler på sommaren som att värma lokalerna på vintern. Det är så kallad miljövänlig luftkonditionering som inte involverar applicering av freoner. Sedan 2003 har vi även varit miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Vi är medlemmar i Svenskt Returträ AB - en organisation som löser frågor som rör tillverkarens ansvar när det gäller träförpackningar. Svensk Returträ föreslår att återvinning av sekundärt råvarusystem för trävaror och sågverksindustrier ska tillgodose lagkrav avseende tillverkarens ansvar. Ett långsiktigt mål är att skapa ett återhämtningssystem för alla träprodukter.

KD/ ISPM15-certifikatet förbättrar kvaliteten på förpackningslådor och träförpackningar på den internationella marknaden.

Vi rekommenderar att du köper certifierade lådor och träförpackningar för export av varor som ska utanför EU. Mer relevant information finns på Jordbruksverkets hemsida.

ISO-certifikat

Med tanke på att allt fler kunder frågade om vår miljöcertifiering, inledde vi vår certifieringsprocess för att uppfylla ISO 14001-standarden. Vi genomförde processen 2003 och har sedan dess arbetat i enlighet med ISO 14001. Ett år senare fick vi vår kvalitetsledningscertifiering enligt ISO 9001.

Företagspolicy

Samtidigt som vi utvecklar våra produkter och kontinuerligt introducerar förbättringar så måste vi också möta våra kunders behov och förväntningar. Samtidigt måste vi minimera och förebygga miljöföroreningar.

Vi måste göra en kontinuerlig insats för att förbättra vår arbetsmiljö, förebygga skador, olyckor i arbetet, diskriminering av anställda och mobbning.

Våra definierade mål, handlingsplaner och kontinuerliga förbättringar kommer att förbättra vår konkurrenskraft.

​GLF Genarps Lådfabrik AB

​Industriområdet, Kontoristgatan 4

Box 12, 247 27 Genarp

​Tel. 040-48 01 90

GPS:

N 55° 36.341', E 13° 24.162'

Adress

GLF AB​

Industriområdet,

Kontoristgatan 4

Box 12, 247 70 Genarp​

​​Ko​ntakta oss

​​Tel:​ 040-48 01 90

E-post: info@glf.se​