uk-flag  germany-flag  poland-flag  sweden-flag

​Kontakta oss: 040-48 01 90

Vi är ISO ​9001:2000 certifierade, 9001:2015 certifierade och har ISO 14001:2015 

Vad är ISO 9001:2000?

ISO 9001:2000 utgör ett ledningssytem för kvalitet, där organisationer :

  1. Måste visa sin förmåga att konsekvent tillhandahålla en produkt som uppfyller kundens och tillämpliga regelverkskrav, och
  2. syftar till att öka kundtillfredsställelsen genom effektiv tillämpning av systemet, inklusive processer för kontinuerlig förbättring av systemet och försäkran om överensstämmelse med kunden och tillämpliga regelverkskrav.

Alla krav i denna internationella standard är generiska och är avsedda för att kunna tillämpas på alla organisationer, oavsett typ, storlek och produkt som tillhandahålls.

Om något krav på denna internationella standard inte kan tillämpas på grund av en organisations och dess produkts karaktär kan detta anses uteslutande.

Mer om detta kan ni läsa här.

ISO 9001:2015

Detta är en uppdaterad version av ISO 9001:2000 där de största nyheterna följer:

  • Gemensam struktur för alla ISOs ledningssystemstandarder
  • förstärkt ledningsansvar
  • nya centrala områden, som t.ex. riskhantering och omvärldsbevakning.

ISO 14001:2015

Syftet med ISO 14001 Miljöledningssystem är att verksamheter kontinuerligt ska kunna arbeta med att minska sin totala miljöbelastning. Standarden ger ledningen ett gott verktyg för kontroll över miljöarbetets utveckling, både när det gäller resultat och kostnader.

​GLF Genarps Lådfabrik AB

​Industriområdet, Kontoristgatan 4

Box 12, 247 27 Genarp

​Tel. 040-48 01 90

GPS:

N 55° 36.341', E 13° 24.162'

GLF Genarps Lådfabrik AB
Industriområdet, Kontoristgatan 4
Box 12, 247 70 Genarp
Tel.: +46 040-48 01 90

Adress

GLF AB​

Industriområdet,

Kontoristgatan 4

Box 12, 247 70 Genarp​

​​Ko​ntakta oss

​​Tel:​ 040-48 01 90

E-post: info@glf.se​