Kontakta oss: 040-48 01 90

Choose language:​​

Gilla oss på facebook:

Miljö tur och retur

I tillverkningen av våra pallar och träemballage använder vi trä. Det spill som blir över i form av spån och sågavfall säljer vi vidare till värmeverk. Vi tillverkar ungefär en halv miljon pallar till kunder i branscherna plast, livsmedel, bygg och jordbruksmekanik. De flesta av dem går på export. Men det slutar inte där – vi återvinner och säljer vidare fler pallar än vad vi tillverkar. När pallen är slutförbrukad skickas den vidare till fjärrvärmeverket där den blir värme.

Våra lokaler värms upp med grundvattenvärme. Enkelt förklarat tar vi upp vatten från 45 meters djup och skickar tillbaka det igen på 85 meters djup. Under sommaren kyls lokalen ner med samma vatten, så kallad miljökyla – inga freoner. Sedan 2003 är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Vi är medlemmar i Svenskt Returträ AB. Svenskt Returträ avser att skapa återvinningssystem för sågverks- och trävaruindustrins uttjänta produkter så att lagen om producentansvar uppfylls. Det långsiktiga målet är att skapa återvinningssystem för allt trä.

KD-certifieringen/ISPM15 ökar kvaliteten på internationella lastbärare och träförpackningar

För export av varor på lastbärare och emballage av trä utanför EU, rekommenderar vi att köpa uppmärkt lastbärare och emballage. För mer information läs mer på Jordbruksverkets webbplats.

Transport

De flesta av våra transporter går via F-com. Deras moderna fordonspark garanterar oss att alla våra transporter går på EURO 4 motorer. För att uppnå kraven för EURO 4 krävs att en 32,5-procents urealösning (AdBlue) tillförs avgaserna före katalysatorn, för att en reduktion av kväveoxiderna ska äga rum. Vätskan AdBlue sprutas in i motorns avgaser och omvandlar skadlig kväveoxid till harmlöst vatten och kväve.

ISO certifiering

När fler och fler kunder efterfrågade miljöcertifiering bestämde vi oss för att påbörja en ISO 14001 certifiering. Vi var klara 2003 och arbetet enligt ISO 14001 har pågått sedan dess. Året därpå slutförde vi ISO 9001.

Verksamhetspolicy

Genom vårt arbete med produktutveckling och ständiga förbättringar skall vi uppfylla våra kunders behov och förväntningar och samtidigt minimera och förebygga våra miljöbelastningar.

Vi skall kontinuerligt arbeta med att förbättra arbetsmiljön för våra anställda och för att motverka ohälsa, olycksfall, negativ särbehandling och mobbing.

Genom fastställda mål, handlingsplaner och ständiga förbättringar skall vi stärka vår konkurrenskraft.

​GLF Genarps Lådfabrik AB

​Industriområdet, Kontoristgatan 4

Box 12, 247 27 Genarp

​Tel. 040-48 01 90

GPS:

N 55° 36.341', E 13° 24.162'

GLF Genarps Lådfabrik AB
Industriområdet, Kontoristgatan 4
Box 12, 247 70 Genarp
Tel.: +46 040-48 01 90

​Vår adress

GLF AB​

Industriområdet, Kontoristgatan 4

Box 12, 247 70 Genarp

​Kontakta oss

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.